SKODA OEM KEY FOB - REMOTES CATALOG

SKODA
CITIGO

2012 + 3T0837202 > 3T0 837 202 > 434MHz
 3T0837202H > 3T0 837 202 H > 434MHz
 3T0837202C > 3T0 837 202 C > 434MHz
 3T0837202L > 3T0 837 202 L > 434MHz
SKODA
FABIA

2000-2004 6Y0 959 753 E > 433MHz > 2 BUTTONS 
 6Y0 959 753 F > 315MHz > 2 BUTTONS
SKODA
FABIA

2005-2011
 1J0 959 753 DA > 434MHz > 3 BUTTONS
 1J0 959 753 DE > 315MHz > 3 BUTTONS
SKODA
FABIA

2012 +

 3T0837202 > 3T0 837 202 > 434MHz
 3T0837202L > 3T0 837 202 L > 434MHz 
 3T0837202H > 3T0 837 202 H > 434MHz
 3T0837202C > 3T0 837 202 C > 434MHz
 3T0837202A > 434MHz > KEYLESS SUPPORT
SKODA
KAROQ

2017 + 5E0959752E > 434MHz > WITHOUT KEYLESS
 5E0959753E > 434MHz > KEYLESS SUPPORT
 6V0959753D > 434MHz > WITHOUT KEYLESS
SKODA
KODIAQ

2016 + 5E0959752E > 434MHz > WITHOUT KEYLESS
 5E0959753E > 434MHz > KEYLESS SUPPORT
 6V0959753D > 434MHz > WITHOUT KEYLESS
SKODA
OCTAVIA
1997-2001
 1U0 837 231 D > 2 BUTTONS
SKODA
OCTAVIA

2001-2011

 1J0 959 753 N > 434MHz > 2 BUTTONS

 1J0 959 753 CT > 434MHz > 2 BUTTONS

 1J0 959 753 DD > 315MHz > 2 BUTTONS
 1K0 959 753 N > 434MHz > 3 BUTTONS

SKODA
OCTAVIA

2011-2013
 3T0837202L > 3T0 837 202 L > 434MHz 
 3T0837202H > 3T0 837 202 H > 434MHz
 3T0837202C > 5FA010413-01 > 434MHz
 3T0837202A > 434MHz > KEYLESS SUPPORT
SKODA
OCTAVIA

2013 + 5E0959752E > 434MHz > WITHOUT KEYLESS
 5E0959753E > 434MHz > KEYLESS SUPPORT
 6V0959753D > 434MHz > WITHOUT KEYLESS
SKODA
PRAKTIK

2007-2011 1J0 959 753 N > 434MHz > 2 BUTTONS

 1J0 959 753 CT > 434MHz > 2 BUTTONS

 1J0 959 753 DD > 315MHz > 2 BUTTONS
 1K0 959 753 N > 434MHz > 3 BUTTONS

SKODA
RAPID

2012 + 3T0837202 > 3T0 837 202 > 434MHz
 3T0837202L > 3T0 837 202 L > 434MHz 
 3T0837202H > 3T0 837 202 H > 434MHz
 3T0837202C > 3T0 837 202 C > 434MHz
SKODA
ROOMSTER
2006 + 1J0 959 753 DA > 434MHz > 3 BUTTONS 
 1J0 959 753 DE > 315MHz > 3 BUTTONS
SKODA
SUPERB
2002-2008 1J0 959 753 DA > 434MHz > 3 BUTTONS
 1J0 959 753 CA > 315MHz > 3 BUTTONS
 1J0 959 753 DJ > 315MHz > 3 BUTTONS
 1J0 959 753 DE > 315MHz > 3 BUTTONS
SKODA
SUPERB

2009-2011

 1K0 959 753 N > 434MHz > 3 BUTTONS

SKODA
SUPERB

2011-2015 3T0837202 > 3T0 837 202 > 434MHz
 3T0837202L > 3T0 837 202 L > 434MHz 
 3T0837202H > 3T0 837 202 H > 434MHz
 3T0837202C > 3T0 837 202 C > 434MHz
 3T0837202A > 434MHz > KEYLESS SUPPORT
SKODA
SUPERB

2015 + 5E0959752E > 434MHz > WITHOUT KEYLESS
 5E0959753E > 434MHz > KEYLESS SUPPORT
 6V0959753D > 434MHz > WITHOUT KEYLESS

SKODA

YETI

2010-2012 1K0 959 753 N > 434MHz > 3 BUTTONS
SKODA
YETI

2012 + 3T0837202 > 3T0 837 202 > 434MHz
 3T0837202L > 3T0 837 202 L > 434MHz 
 3T0837202H > 3T0 837 202 H > 434MHz
 3T0837202C > 3T0 837 202 C > 434MHz
 3T0837202A > 434MHz > KEYLESS SUPPORT